Fællesskab - Vidensdeling - Inspiration

Emner til "Årets Fotograf"

Årets tre emner er "Frit emne", "Modlys" og "Landskab"


Første aflevering er "Frit emne"
Aflevering den 8. maj
Bedømmelse retur den 5. juni

Anden aflevering er "Modlys" 
Aflevering den 21. august 
Bedømmelse retur den 18. september

Tredje og sidste aflevering er "Landskab"
Aflevering den 6. november 
Bedømmelse retur den 4. december