Fællesskab - Vidensdeling - Inspiration

Emner til "Årets Fotograf"

Årets tre emner er "Frit emne", "Vand" og "Mekanik"


Første aflevering er "Frit emne"
Aflevering den 17. maj
Bedømmelse retur den 14. juni

Anden aflevering er "Skilte" 
Aflevering den 23. august 
Bedømmelse retur den 20. september

Tredje og sidste aflevering er "Mekanik"
Aflevering den 8. november 
Bedømmelse retur den 6. december